REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje właściciel. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego/campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać właścicielom. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez w/w.

2. ZASADY POBYTU

Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:30. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcją ośrodka. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu
będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

3. CZAS POBYTU

Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00 Nie opuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym kontenerze socjalnym ośrodka.
Dzieci przebywające na terenie ośrodka winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych . Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać u właścicieli .
Życzymy udanego wypoczynku !

CAMPSITE RULES

  1. General terms

Pitching place will be each time designated  by the Site Manager. Guests are obliged to check in and pay for the say at arrival. Site Manager should be informed about every expected visitor to the campsite who is not our guest. Visitors are allowed at the campsite until 22.00.

 

  1. Rules of stay

To safeguard your holiday and relaxation we respectfully ask that everyone adheres to the following:

Please keep noise at a level which will not disturb other site users, especially between 22.00 and 6.30am. Arrivals and departures in above mentioned hours must be agreed on with the Site Manager.

Campers should obey by fire regulations and environment, health and safety regulations:  Open fires are not allowed on site as well as sports weapons and BB guns.

Campers are asked to mind their language and not swear.

The Site Manager reserves the right to exclude customers for breach of our terms and conditions without the reimbursement of money.

 

  1. Arrival/Departure

Pitches are available from 14.00 on the day of your arrival. You are requested to vacate your pitch by 12.00 on your day of departure. If you wish to extend your stay, please contact Reception before 12.00 am on your expected departure date. If you do not leave the site by 12.00 on your departure day, 50% of night rate will be added to your payment bill. If you stay longer than 16.00 you will be asked to pay 100% of night rate.

 

  1. Cleanlines We make every effort to keep the site facilities clean and tidy and ask for your assistance in maintaining this standard by using the refuse and recycling bins and chemical disposal points provided, and by leaving all facilities clean after use. Dishes and other belongings are to be washed only in designated areas (social container). Do not destroy nature. Children need to continuingly be in the care of their parents.

 

  1. Parking a car

Vehicles may only be parked in designated areas.

Washing your vehicle at the site is not allowed.

 

  1. Final regulations.

In case of earlier departure the site does not refund money.

The Site does not take responsibility for  valuable objects (money, jewellery, equipment, etc.)

Issues not covered by the Campsite Rules must be agreed on with the Site Manager.

Complaints, comments and requests may be filed to the Manager.

Have a nice stay.

 

Skontaktuj się z nami

Tęczowe Pole Biwakowe

84-100 Puck

Aleja Lipowa 3c

telefon: +48 58 673 20 46
email: moksir-puck@home.pl

Godziny otwarcia

Recepcja jest czynna:

pn-pt  6:00 – 21:30
so, nd  9:00 – 21:30


Zakwaterowanie

Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.